Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng

Insurance Information

GCR is an international, independent, industry-standard benchmark for healthcare clinic standards and patient satisfaction. The GCR has been developed to …

Read More

Association partnership – Discount corner

GCR is an international, independent, industry-standard benchmark for healthcare clinic standards and patient satisfaction. The GCR has been developed to …

Read More

Educational Resources ‘the key’ to a successful National Smile Month

GCR is an international, independent, industry-standard benchmark for healthcare clinic standards and patient satisfaction. The GCR has been developed to …

Read More

Investment in dental health of diabetic patients could save NHS millions

GCR is an international, independent, industry-standard benchmark for healthcare clinic standards and patient satisfaction. The GCR has been developed to …

Read More

Gum disease can significantly increase the risk of breast cancer

GCR is an international, independent, industry-standard benchmark for healthcare clinic standards and patient satisfaction. The GCR has been developed to …

Read More
Starlight-dental-clinic-gcr

Starlight Dental nằm trong TOP 5 Bảng Xếp Hạng Nha Khoa của GCR 2017

GCR là cơ quan tiêu chuẩn & công nhận phòng khám y tế lớn nhất thế giới, giám sát hàng …

Read More
Starlight-dental-clinic-marguerite-duras

Starlight Dental tại sự kiện của trường Quốc Tế Pháp Marguerite Duras – Tp. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG QUỐC TẾ PHÁP MARGUERITE DURAS Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras tại TP.HCM là cơ sở …

Read More
starlight-dental-clinic-les

Starlight và Les Enfants du Dragon

Les Enfants du Dragon Về Les Enfants du Dragon Les Enfants du Dragon là một hiệp hội của Pháp. Mục …

Read More
Starlight-dental-clinic-school-oral-health-program

Chương trình Giáo Dục Sức Khỏe Răng Miệng

Vì sao giáo dục sức khỏe răng miệng từ sớm giúp học sinh có được sức khỏe răng miệng tốt? …

Read More
starlight-dental-clinic-life-project-4-youth

Starlight Dental và Life Project 4 Youth

Life Project 4 Youth Life Project 4 Youth là tổ chức dành riêng cho việc hòa nhập xã hội. Ngoài …

Read More
starlight-dental-clinic-koto

Starlight Dental và Koto

Về Koto Thông qua chương trình đào tạo toàn diện về khách sạn. Koto đã thay đổi cuộc sống của …

Read More
starlight-dental-clinic-gcr

Starlight Dental Clinic nằm trong Top 4 Nha Khoa Việt Nam bởi GCR

Starlight Dental Clinic nằm trong Top 4 Nha Khoa Việt Nam (bảng xếp hạng của Global Clinic Rating GCR) GCR …

Read More