Bảo hiểm và Chi phí

Bảo hiểm và Chi phí

Cách thức chi trả – Bảo hiểm

Phòng khám chấp nhận hầu hết các loại thẻ ( MasterCard, Visa), bằng cả phương thức chuyển khoản và tiền mặt.

Dưới đây là danh sách các công ty bảo hiểm có bảo lãnh trực tiếp tại phòng khám.

 

Đối với các công ty bảo hiểm thuộc danh sách bên dưới, phòng khám sẽ cung cấp cho bạn mẫu phiếu về thanh toán lại.

Các công ty bảo hiểm còn lại, vui lòng mang theo giấy tờ cần thiết.
Starlight-Dental-clinic-Insurance-Price-1