Vệ sinh răng miệng khi niềng răng

starlight-dental-clinic-Oral-Hygiene-with-Brace

Mọi người đều cần duy trì thói quen vệ sinh răng miệng, đặc biệt khi chỉnh nha. Vì sao? Vì trong quá trình điều trị, bạn luôn phải mang khí cụ ( niềng răng hoặc khay niềng Clear Aligner ) để đảm bảo quá trình chỉnh sửa răng lệch. Song chúng lại rất dễ mắc […]