Răng giả tháo lắp

Starlight-dental-clinic-denture-rang-gia-thao-lap

Răng giả tháo lắp là gì? Răng giả tháo lắp được dùng để thay thế cho các răng đã mất. Công nghệ phát triển mang đến nhiều loại hàm giả nhẹ, hình dạng tự nhiên và cảm giác mang thoải mái. Hầu hết chúng làm từ vật liệu kim loại và nhân tạo như nhựa […]