Cầu và Mão răng sứ

Starlight-dental-clinic-dental-crown-bridge

Mão răng sứ giúp răng phục hồi lại hình dạng, kích thước và khả năng chịu lực. Mão răng sẽ bọc quanh phần cùi răng hoặc trụ implant. Một khi mão răng sứ được gắn cố định chỉ có bác sĩ hoặc chuyên viên nha khoa mới có thể tháo rời. Các trường hợp cần […]