Nhổ răng

starlight-dental-clinic-tooth-removal-extraction

Starlight Dental luôn hướng đến mục tiêu bảo tồn răng, ngăn chặn các nguy cơ gây hư tổn răng từ sớm để tránh các vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong vài trường hợp nhất định, răng bị hư hỏng quá nặng hoặc lung lay nghiêm trọng không thể cứu, lúc này răng cần được […]