Starlight Dental Clinic nằm trong Top 4 Nha Khoa Việt Nam bởi GCR

starlight-dental-clinic-gcr

Starlight Dental Clinic nằm trong Top 4 Nha Khoa Việt Nam (bảng xếp hạng của Global Clinic Rating GCR) GCR là tổ chức quốc tế, độc lập, là nơi đánh giá tiêu chuẩn của các phòng khám chăm sóc sức khỏe và sự hài lòng của bệnh nhân. Tổ chức GCR được phát triển với […]