Bảo hiểm và Chi phí

Starlight-Dental-Clinic-Insurance-Price

Cách thức chi trả – Bảo hiểm Phòng khám chấp nhận hầu hết các loại thẻ ( MasterCard, Visa), bằng cả phương thức chuyển khoản và tiền mặt. Dưới đây là danh sách các công ty bảo hiểm có bảo lãnh trực tiếp tại phòng khám.   Đối với các công ty bảo hiểm thuộc […]